Zgromadzenie Sióstr św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy zostało założone przez braniewiankę – Reginę Protmann w 1571 r. Nazwę swą przyjęło od patronki kościoła parafialnego. Powołaniem sióstr z nowej wspólnoty zakonnej było życie w zjednoczeniu z Bogiem poprzez modlitwę i kontemplację oraz wyjście poza klauzurę do domów ludzi biednych, chorych i opuszczonych, by nieść im pomoc w wielorakich potrzebach. 18 marca 1583 r. Marcin Kromer – biskup warmiński zatwierdził pierwszą regułę nowego zgromadzenia. Odnowioną i poszerzoną regułę zaaprobował 12 marca 1602 r. w Wilnie.

Piotr Tylicki (ówczesny biskup warmiński), tego dnia, również w Wilnie reguła katarzynek otrzymała zatwierdzenie Stolicy Apostolskiej. Zgromadzenie poprzez wieki rozciągnęło swoją działalność na inne kraje. Już w 1645 roku katarzynki udały się na Litwę, pod koniec XIX w. podjęły pracę w Rosji, Finlandii, Anglii i Brazylii. Na początku naszego stulecia wyjechały do Niemiec, w 1949 r. do Włoch, w 1983 r. do Togo (Afryka).

reginaAktualnie siostry katarzynki pracują w sześciu krajach na świecie: w Polsce, Niemczech, Rosji, Brazylii, Togo, na Litwie i na Białorusi. Katarzynki realizują swoje powołanie na trzech płaszczyznach: opiekują się chorymi i biednymi, wychowują dzieci i młodzież, zwłaszcza dziewczęta oraz troszczą się o estetykę kościołów, szczególnie ołtarzy i paramentów liturgicznych, a także o wszystko, co jest potrzebne do sprawowania Eucharystii.

13 czerwca 1999 roku papież Jan Paweł II beatyfikował założycielkę zgromadzenia sióstr św. Katarzyny – Reginę Protmann.

Na Chomiczówkę katarzynki przybyły w 1988 roku. Zajęły się katechizacją i prowadzeniem przedszkola parafialnego. Od 1991 zaczęły też pracę w zakrystii, a od kilku lat także w kancelarii. Niegdyś siostry posługiwały także, prowadząc śpiew przy organach. Jedna z sióstr założyła i zainicjowała scholę dziecięcą w naszej parafii.

Strona internetowa przybliżająca Zgromadzenie Sióstr św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy.