s. M. Elżbieta Zakrzewska CSC

Siostra Elżbieta jest w naszej wspólnocie parafialnej od połowy 2008 roku.
Pełni funkcję przełożonej tutejszej wspólnoty sióstr. Jest też katechetką w Szkole Podstawowej nr 80.


s. M. Honorata Gaber CSC

Siostra Honorata jest katechetką w Szkole Podstawowej nr 80, a także pełni codzienne dyżury w kancelarii parafialnej.


s. M. Donata Stępień CSC

Od 1 lipca 2015 r. posługuje w naszej parafii jako zakrystianka – czuwa m.in. nad czystością szat liturgicznych, przyjmuje intencje Mszy św. oraz dba o odświętny wystrój prezbiterium. Co tydzień układa kwiaty zdobiące prezbiterium naszego kościoła parafialnego.


s. M. Wioleta CSC

Pracuje w Domu Dziecka w Chotomowie.