Otwarta codziennie od godz. 7.00 do 18.00

W soboty z racji małej frekwencji nie ma wystawienia Najświętszego Sakramentu.

GALERIA ZDJĘĆ

Wyjaśnienie napisów znajdujących się na ścianie:

humilitas (pokora) -> patientia (cierpliwość) -> gratia (łaska) -> caritas (miłość)

Pokora rodzi cierpliwość, cierpliwość uzdalnia do przyjęcia łaski, łaska zaś uzdalnia do miłowania.