niedziela, 7 czerwca 2020 roku o godz. 11:30

Uwaga: Obowiązuje strój z Pierwszej Komunii Św. lub – jeśli dziecko wyrosło – galowy.

W ramach przygotowań:

1. Zebranie Rodziców –

2. Próba dzieci –

3. Spowiedź dzieci –