Ks. Tomasz jest profesorem filozofii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie, mieszka na Dewajtis i w niedziele pomaga w pracy duszpasterskiej.

Imieniny: 7 marca, za patrona obierając sobie św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła.