• Przykazanie pierwsze
  • Czy opuszczałem z lenistwa modlitwy codzienne?
  • Czy podczas modlitwy myślałem umyślnie o innych sprawach?
  • Czy zaniedbywałem naukę religii?
 • Przykazanie drugie
  • Czy wymawiałem imiona święte w żartach lub w złości?
  • Czy kląłem?
  • Czy przysięgałem niepotrzebnie lub fałszywie?
 • Przykazanie trzecie
  • Czy w dniu świętym opuściłem z lenistwa Mszę świętą?
  • Czy spóźniłem się na Mszę świętą?
  • Czy w kościele zachowywałem się źle?
  • Czy pracowałem w dniu świątecznym?
 • Przykazanie czwarte
  • Czy byłem nieposłuszny rodzicom lub przełożonym?
  • Czy zasmucałem ich lub źle im życzyłem?
  • Czy naśmiewałem się z ludzi starszych lub ułomnych?
 • Przykazanie piąte
  • Czy biłem kogoś?
  • Czy przezywałem?
  • Czy źle komuś życzyłem?
  • Czy namawiałem bliźniego do grzechu?
  • Czy dręczyłem zwierzęta?
 • Przykazanie szóste i dziewiąte
  • Czy myślałem chętnie o sprawach nieczystych?
  • Czy przysłuchiwałem się brzydkiej mowie?
  • Czy patrzyłem na nieskromne rzeczy?
  • Czy mówiłem lub myślałem nieskromnie?
  • Czy robiłem coś bezwstydnego sam…, z kimś?
  • Czy pragnąłem coś nieskromnego widzieć…, słyszeć…, czynić?
 • Przykazanie siódme i dziesiąte
  • Czy kradłem: komu i co?
  • Czy zatrzymałem rzeczy pożyczone lub znalezione?
  • Czy psułem rzeczy cudze?
  • Czy oszukiwałem: kogo i w czym?
  • Czy chciałem kraść: komu i co?
 • Przykazanie ósme
  • Czy kłamałem?
  • Czy oczerniałem bliźniego?
  • Czy obmawiałem?
  • Czy posądzałem?
RACHUNEK SUMIENIA – wersja II
 • Wobec Boga
  • Czy ty kochasz Boga ponad wszystko?
  • Czy pamiętasz, że w Chrzcie świętym stałeś się dzieckiem Boga?
  • Czy wierzysz w to, że Bóg tak cię kocha, jak najlepszy Ojciec?
  • Czy dziękujesz Bogu za wszelkie dobro?
  • Czy modlisz się codziennie rano i wieczorem?
  • Czy myślisz o Bogu na modlitwie?
  • Czy w niedziele i święta chętnie idziesz do kościoła na Mszę świętą?
  • Jak uczestniczysz we Mszy świętej?
  • Jak często przyjmujesz Pana Jezusa w Komunii świętej?
  • Jak wygląda twoje przygotowanie i dziękczynienie po Komunii świętej?
  • Czy imię Boże i Świętych wypowiadasz z szacunkiem?
  • Czy zawsze chodzisz na religię? Jak w niej uczestniczysz? Jak prowadzisz zeszyt?
  • Czy nie wstydzisz się swojej wiary?
  • Czy potrafisz jej bronić?
  • Jak zachowujesz się w niepowodzeniach i cierpieniu?
  • Czy ufasz Bogu?
 • Wobec bliźnich
  • Czy wiesz, że nie żyjesz sam i tylko dla siebie?
  • Czy dziękujesz Bogu za rodziców, rodzinę, wychowawców i kolegów?
  • Czy starasz się zawsze być dla nich dobry?
  • Czy umiesz rodzicom powiedzieć i pokazać to, że ich kochasz?
  • Czy dziękujesz im za ich dobroć?
  • Czy codziennie modlisz się za nich?
  • Czy starasz się o to, by swoim zachowaniem nie sprawiać im przykrości i kłopotów?
  • Czy przy różnych okazjach robisz im jakąś miłą niespodziankę?
  • Czy pozwalasz im odpoczywać po pracy?
  • Czy pomagasz im chętnie?
  • Czy zawsze dobrze o nich mówisz?
  • Czy umiesz być dobry dla rodzeństwa, krewnych? Czy żyjesz z nimi w zgodzie?
  • Czy jesteś Bogu wdzięczny za nich? Czy modlisz się za nich?
  • Czy szanujesz swoich wychowawców, nauczycieli, starszych?
  • Czy umiesz być wdzięczny za dobro, jakie przez nich otrzymujesz?
  • Czy jesteś gotów im pomóc?
  • Czy się z nich nie wyśmiewasz i nie obrażasz ich?
  • Czy jesteś koleżeński?
  • Czy bijesz, przezywasz i dokuczasz kolegom?
  • Czy nie namawiałeś kogoś do grzechu?
  • Czy komuś czegoś nie ukradłeś?
  • Czy oddałeś rzeczy pożyczone lub znalezione?
  • Czy zawsze mówisz prawdę?
  • Czy dotrzymujesz obietnic?
  • Czy stajesz w obronie słabszych?
  • Czy modlisz się za swoją Ojczyznę?
  • Czy umiesz przyznać się do winy?
 • Wobec siebie
  • Czy dbasz o swoje zdrowie?
  • Czy jesz wystarczająco?
  • Czy ze względu na zdrowie uprawiasz sport?
  • Czy umiesz się zachować na drodze i przy przechodzeniu przez jezdnię?
  • Czy nie szkodzisz sobie na zdrowiu poprzez palenie papierosów czy picie alkoholu?
  • Czy złe i nieczyste myśli starasz się zaraz od siebie odrzucić?
  • Czy oglądasz filmy niedozwolone?
  • Czy czytasz dobre książki?
  • Czy nauka jest dla ciebie ważniejsza niż zabawa?
  • Czy umiesz pokonać swoje lenistwo?
  • Czy często szukasz wymówek, żeby czegoś nie zrobić?
  • Czy jesteś uparty?
  • Czy łatwo wpadasz w gniew?
  • Czy potrafisz z czegoś zrezygnować, umartwić się?
  • Czy szanujesz rośliny i zwierzęta?
  • Czy starasz się być coraz lepszym?
  • Jak starasz się poprawić ze swoich grzechów i wad?