ks. dr Tomasz Kopiczko

Ks. Tomasz jest pochodzi z diecezji ełckiej, skąd został posłany w celach naukowych na UKSW.

W naszej parafii posługuje od 22 września 2017 roku.

Imieniny: 3 lipca, w święto św. Tomasza Apostoła


ks. Damian Skiba

Ukończył Archidiecezjalne Seminarium Misyjne “Redemptoris Mater” w 2013 roku, zaś 25 maja tegoż roku z rąk Jego Eminencji Kazimierza Kard. Nycza przyjął święcenia w stopniu prezbiteratu. Do naszej parafii posłany został jako neoprezbiter.

Obowiązki wikariusza pełnił pośród nas od 25 sierpnia 2013 roku. Od 27 sierpnia 2017 roku pozostaje w naszej Parafii jako rezydent i kontynuuje studia specjalistyczne z prawa kanonicznego na UKSW.

Imieniny: 26 września, we wspomnienie ŚŚ. męczenników, Kosmy i Damiana.
E-mail: ks.damianskiba@gmail.com


ks. Maciej Jaszczołt

Ks. Maciej otrzymał święcenia kapłańskie z rąk ks. kard. Kazimierza Nycza dn. 2 czerwca 2012 roku. Przybył do nas z parafii św. Mikołaja, Biskupa i Męczennika w Tarczynie –  swojej pierwszej parafii, w której przez 3 lata posługiwał jako wikariusz. Został skierowany na specjalistyczne studia biblijne na UKSW w Warszawie.

W naszej parafii posługuje od 22 sierpnia 2015 roku.

Imieniny: 14 maja, w święto Św. Macieja Apostoła.

E-mail: jaszczolt.maciej@gmail.com
Facebook: www.fb.com/maciekjaszczolt


ks. Piotr Jarota

Ks. Piotr pochodzi z diecezji łowickiej. Świecenia kapłańskie przyjął z rąk ks. bpa Andrzeja Dziuby dn. 1 czerwca 2013 r. Po roku pracy jako wikariusz w macierzystej diecezji został skierowany na studia – prawo kanoniczne na UKSW.

W naszej parafii posługuje od 16 sierpnia 2014 r.

Imieniny: 29 czerwca, w uroczystość śś. Apostołów, Piotra i PawłaStrona.